Desatero vinaře – platné na věky věků.

I. Nevezmeš špatné víno do úst nadarmo ani zdarma.

II. Cti vinaře svého i vinárnu svou.

III. Nezatoužíš po vinárně, která dobré víno nemá.

IV. Nezatoužíš po víně bližního svého, ale vlastní si vyžádáš.

V. Nebudeš o dobrotě vína křivě svědčit.

VI. Nepokradeš vínu kvality jeho skladováním nevhodným.

VII. Nezabiješ dobré víno přísadami ohyzdnými.

VIII. Nesesmilníš s takovým vínem, které jména víno není hodné.

IX. Pamatuj, že dobré víno vhodné je jako lék na každý den.

X. Pravé víno je jen jedno, ale chutí všelijakých.